Перейти к содержимому

Фотография

Казак тiлi - Казахский языкОбщение, Советы, Помощь...

* * * * * 1 Голосов

 • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3687

#1881
Quarius

Quarius
 • В доску свой
 • 1 408 сообщений
Достар, келе жаткан Жана Жылмен!
Денсаулык, бакыт, махаббат, табыс, куаныш, достык, сыйлыстык тiлеймiн барiне!
Келе жаткан иттiн жылында ит каппасын ешкiмдi! :)

зы. Айтеуiр, 2006 кантарында каншама демалатын болдык, парламенттiн елбасыны "сыйлаган" ушiн?.. :)
_______________________________________________________________________
Постановлением правительства день отдыха перенесен с 14 на 11 января

Kazakhstan today

Правительство приняло постановление о переносе дня отдыха с субботы 14 января 2006 года на среду 11 января 2006 года, передает KZ-today со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Как указывается в преамбуле документа, данное решение принято в целях создания благоприятных условий для отдыха трудящихся и рационального использования рабочего времени в январе 2006 года.
Вместе с тем в тексте постановления указывается, что организациям, которые обеспечены трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами для выпуска необходимой продукции, оказания услуг, включая финансовые, а также для ввода в действие объектов строительства, предоставляется право производить по согласованию с профсоюзными организациями работу 11 января 2006 года.
Работа в указанный день будет компенсироваться в соответствии с действующим законодательством РК.
________________________________________________________________________
 • 0

#1882
Quarius

Quarius
 • В доску свой
 • 1 408 сообщений
компьютер, куып, кайталап жiбердi :)

Сообщение отредактировал Quarius: 30.12.2005, 12:32:02

 • 0

#1883
grafinya

grafinya

  разноногое существо

 • В доску свой
 • 5 437 сообщений

Халайык калайсындар?))
сендерди абден сагындым гой, :)
ангимелерин бир жуйеге келмей жаткан сиякты. :) Баурсак, бауырым бир керемет такырып бастасаншы, талкылаыйк, ойларымыз бен болисейик.
Мында оте казаки жигит-кыздар отыр гой, Чен, Шева дегендей..


Ал Графиня ше?
 • 0

#1884
mion

mion
 • очередь на регистрацию
 • 349 сообщений
люди, бершi маfан телефондар жаксы курстер of kazakh language!!!

буду с НГ учить! Хочется, а нескем!!! :laugh:

#1885
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Алматыдагы кыз-ж?г?ттер: комектессендерш? mion-га.
 • 0

#1886
SHEVA

SHEVA

  гарнi хлопiц

 • В доску свой
 • 8 860 сообщений
Комек бере алмаймын...ондай нарсемен араласкан жокпын :D
...кеше быр кызык нарсе болды :
уйде отырсам,баска комнатадан кызымнын дауысы шыгып тур екен,жаксылап тындап карасам,ан айтып жатыр екен.....акырындап жакындап корсем,горшокта отыр анды айкайлап....Менiн Казакстанымды :rotate:
 • 0

#1887
SHEVA

SHEVA

  гарнi хлопiц

 • В доску свой
 • 8 860 сообщений
Тагдырынды тамырсыздык ?ндет?нен калкала
Ар адамга оз анасынан баска
Жебеп турар,демеп турар аркада
Болу керек куд?ретт? торт ана:
ТУГАН ЖЕР? - туп казыгы,айбыны
ТУГАН Т?Л? - сатылмайтын байлыгы
ТУГАН ДАСТУР,САЛТ САНАСЫ - т?рег?
Кадамына шуак шашар унем?
Жане ТУГАН ТАРИХЫ,еске алуга каншама
Ауыр ар? кас?ретт? болса да
Торт анага ан?н жагдай алмаган
Пенделерд?н басы кайда калмаган?
Торт анасын коргамаган халыктын
Ешкашан да бак жулдызы жанбаган

Касиетты бул торт ана - тагдарыннын тынысы,
Торт ана уш?н болган курес - курестерд?н улысы.

Кандай создер ,а? :rotate:
 • 0

#1888
SHEVA

SHEVA

  гарнi хлопiц

 • В доску свой
 • 8 860 сообщений
Осы кызым анш? болатын шыгар,откен демалыс кун? оз?мен оз? андет?т отырып М Шахановтын "Туган кун" ан?н айтып .....
"Умытпа сен курбым
Есте калсын манг? бул кун"

Осыны ест?п мен шалкасымен кулайын деп калдым :)
Оз?м?зд?н ашык,сулу, казак андер?н жаттап,журег?мен с?н?п,журген жер?нде айтып журген адам жаман болмайды деп ойлаймын.
 • 0

#1889
Тенгрианин

Тенгрианин
 • Завсегдатай
 • 280 сообщений
Тун жамылып келем?з,
Айсыз ашык аспан.
Тобем?зде жулдыздар,
Унс?з жымындаскан.
Бара жаткан зымырап,
Байкалмайды уакыт,
Бул не деген куаныш,
Бул не деген бакыт...

Айтындаршы, мундай ан? бар халык ен бакытты халык емес пе?! :)

Кулдей кунг?рт шашы бар,
Токсан бесте жасы бар,
Тасбиык санап буг?л?п,
Жерге карап ун?л?п,
Мен?н б?р карт анам бар,
Неге екен?н б?лмейм?н,
Сол анамды суйем?н...

Жаса Казагым! :-)
 • 0

#1890
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Сабилер мен Мен?н Казакстаным туралы такырып басталган екен, мен де улес?мд? косайын.

Б?разын б?лет?ндей, б?з жумыс бабымен шет елде жумыс ?стейм?з. 3 жарым жастагы кызымыз да оз?м?збен б?рге. Осында агылшынша балабакшага барады. Былтыр осы уакытта бастап барганда б?р ауыз агылшынша б?лмейт?н. Енд? казакша сойлемейт?н болды. Айтканынды тус?нед?. Б?рак б?лмейт?н соз? болмаса, сойлемейд? -- агылшынша жауап беред?. "Кой, бул болмас", деп, б?раз олендерд? СД-га жазып алдык та, танертен уйден балабакшага, кешке уйге кайтканда тындап жургенб?з. Арасында Сара апамыздын орындауында "Мен?н Казакстаным" да бар. Б?р кун?, оз?мен оз? ойнап журген. Оз? ынылдап, б?р олен айтып жур. Тындап карасам, "Мен?н Казакстаным". Содан бастап, машинага отырсак болды, "Казакистан" айтамыз дейт?н болды. Каз?р соз?н жатка б?лед?. Ест?се болды, папасы сек?лд? делебес? козып кетед?. Сондыктан да, ол оленн?н куд?рет?мен жана ануран болганы жаксы болды.
 • 0

#1891
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

....Б?р кун?, оз?мен оз? ойнап журген. Оз? ынылдап, б?р олен айтып жур. Тындап карасам, "Мен?н Казакстаным". Содан бастап, машинага отырсак болды, "Казакистан" айтамыз дейт?н болды. Каз?р соз?н жатка б?лед?. Ест?се болды, папасы сек?лд? делебес? козып кетед?.

Бәрекелд?, Жәке!

Рақмет саған! Қазақылықты, қазақ т?л?н өз?м?зд?ң отбасымыздан бастау керекп?з..

Шынында да бұл өлеңн?ң ерекше б?р қасиеттер? бар сияқты!


 • 0

#1892
Тенгрианин

Тенгрианин
 • Завсегдатай
 • 280 сообщений

Сабилер мен Мен?н Казакстаным туралы такырып басталган екен, мен де улес?мд? косайын.

Б?разын б?лет?ндей, б?з жумыс бабымен шет елде жумыс ?стейм?з. 3 жарым жастагы кызымыз да оз?м?збен б?рге. Осында агылшынша балабакшага барады. Былтыр осы уакытта бастап барганда б?р ауыз агылшынша б?лмейт?н. Енд? казакша сойлемейт?н болды. Айтканынды тус?нед?. Б?рак б?лмейт?н соз? болмаса, сойлемейд? -- агылшынша жауап беред?. "Кой, бул болмас", деп, б?раз олендерд? СД-га жазып алдык та, танертен уйден балабакшага, кешке уйге кайтканда тындап жургенб?з. Арасында Сара апамыздын орындауында "Мен?н Казакстаным" да бар. Б?р кун?, оз?мен оз? ойнап журген. Оз? ынылдап, б?р олен айтып жур. Тындап карасам, "Мен?н Казакстаным". Содан бастап, машинага отырсак болды, "Казакистан" айтамыз дейт?н болды. Каз?р соз?н жатка б?лед?. Ест?се болды, папасы сек?лд? делебес? козып кетед?. Сондыктан да, ол оленн?н куд?рет?мен жана ануран болганы жаксы болды.


Суйс?нем с?зге. :smoke:
 • 0

#1893
SHEVA

SHEVA

  гарнi хлопiц

 • В доску свой
 • 8 860 сообщений

....Б?р кун?, оз?мен оз? ойнап журген. Оз? ынылдап, б?р олен айтып жур. Тындап карасам, "Мен?н Казакстаным". Содан бастап, машинага отырсак болды, "Казакистан" айтамыз дейт?н болды. Каз?р соз?н жатка б?лед?. Ест?се болды, папасы сек?лд? делебес? козып кетед?.

Бәрекелд?, Жәке!

Рақмет саған! Қазақылықты, қазақ т?л?н өз?м?зд?ң отбасымыздан бастау керекп?з..

Шынында да бұл өлеңн?ң ерекше б?р қасиеттер? бар сияқты!


Бар сиякты емес ,ол касиет БАР! :-)
 • 0

#1894
Sarbas

Sarbas
 • Свой человек
 • 739 сообщений
Салем халайык! Ар тyрл? себептермен 2 айдын iшiнде кiрмейедым, алыптастапты, сондай ереже бар екен гой, бiлмеппын. Кайтадан тiркеу отып сендерменен катынаска мумкiншiлiкке куаныштымын :puke:
 • 0

#1895
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Сарбас: анг?ме айтып отыр олай болса
 • 0

#1896
SHEVA

SHEVA

  гарнi хлопiц

 • В доску свой
 • 8 860 сообщений

Сарбас: анг?ме айтып отыр олай болса

Ия..ангiменiн басы болса,жалгасы да болады :-)
 • 0

#1897
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Жарайды, ешк?м сойлеймей койды гой. Мен б?р такырып бастайын.

Туринде Олимпиада болып жатканын сокыр мен мылкаудан баскалардын бар? б?лед?. Ашылуын бар?н де корген шыгарсындырдар. Ас?ресе, НОК Президент? соз сойлеген кезде, артынан Казактардын туы кетпей койды гой. (Соны кор?п, мен?н кызым "Мен?н Казакстанымды" айта бастады :D )Мумк?н бул Алматыда Олимпиада отк?зем?з дегендер?н ?с? шыгар. Жарайды, мен?н нег?зг? айтайын деген?м ол емес.

Айтайын деген?м: Казакстаннан келген спортшылардын арасында неге азиаттар аз? Жарайды, казактарды койшы, баска кар?с, азер, уйгыр дегендер неген аз? Кысык коздерден ек?-уш адам гана болды. Олар да карнына карбыз салып алган Шопке-Тышар ага-тателер. Не себептен деп ойлайсындар?
 • 0

#1898
SHEVA

SHEVA

  гарнi хлопiц

 • В доску свой
 • 8 860 сообщений

Жарайды, ешк?м сойлеймей койды гой. Мен б?р такырып бастайын.

Туринде Олимпиада болып жатканын сокыр мен мылкаудан баскалардын бар? б?лед?. Ашылуын бар?н де корген шыгарсындырдар. Ас?ресе, НОК Президент? соз сойлеген кезде, артынан Казактардын туы кетпей койды гой. (Соны кор?п, мен?н кызым "Мен?н Казакстанымды" айта бастады :D )Мумк?н бул Алматыда Олимпиада отк?зем?з дегендер?н ?с? шыгар. Жарайды, мен?н нег?зг? айтайын деген?м ол емес.

Айтайын деген?м: Казакстаннан келген спортшылардын арасында неге азиаттар аз? Жарайды, казактарды койшы, баска кар?с, азер, уйгыр дегендер неген аз? Кысык коздерден ек?-уш адам гана болды. Олар да карнына карбыз салып алган Шопке-Тышар ага-тателер. Не себептен деп ойлайсындар?

Осында ,сен айткандай спортсмен азиаттар Олимпиадага баратын,дайындылыгы куштi деген бар ма озi ?
Мен ондайларды естiмеппiн...сен бiздiн хоккей курама командасын коршi :D Бiр де бiр казак жок...казеке тек кана тобелеске жарайды :D
 • 0

#1899
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Хоккейде курес жок па сонда?
 • 0

#1900
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

Айтайын деген?м: Казакстаннан келген спортшылардын арасында неге азиаттар аз? Жарайды, казактарды койшы, баска кар?с, азер, уйгыр дегендер неген аз? Кысык коздерден ек?-уш адам гана болды. Олар да карнына карбыз салып алган Шопке-Тышар ага-тателер. Не себептен деп ойлайсындар?

Мен?мше бұның түс?нд?рмес? қиын емес.

Қысқы ойындарды ойнап, дайындалу үш?н өте күрдел? спорттық кешендер керек - хоккей, шаңғы, коньки, шана тебу, сноуборд пен фигурное катание - осының бәр?не дайындалу ұшын дүрыс жеке қысқы стадиондар және мұздық кешендер қажет.

Осындай кешендер Қазақстанда тек қана ?р? қалаларда ғана бар.

Бұдан басқа мәселеге көшем?з - Қазақстанның қалаларын?ң басым көпш?л?г? соңғы уақытқа дей?н орыстар ед?. Қаз?рг? Олимпиадаға қатысып жүрген атлеттер де осы қалаларда өс?п, қысқы спорттармен шұғылдануға көп мүмк?нш?л?г? болған.

Қысқы спорттарға қарағанда, жазғы спорт кешендер? ондай күрдел? емес, сондықтан қазекең көпш?л?к боп тұратын ауылдарда да кең?нен тараған (бокс, күрес, гимнастика, т.б.).


 • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

X

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2017 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.