Перейти к содержимому

Фотография

Казак тiлi - Казахский языкОбщение, Советы, Помощь...

* * * * * 1 Голосов

 • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3687

#841
kzBEKru

kzBEKru
 • Свой человек
 • 512 сообщений
Сенiкi де дурыс. Коп кызык такырыптыр орыс тлнде.... Мен карсы емес, менiм оймша оcыган казак болменi косуга болады гой, фром.ruда ашылды гой. Кей маселелерды оз арамызда талкылауга болады, немесе оган баскалары косылып кетiп, бузып, арасына араз шок салып тастайды, кулар... Кыскаша айтканда, екi тiлдiн пайдасын толык колдану кажет.
 • 0

#842
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

б?рак сонда да досыммен екеу?м?з бар?не карсы адей? орысша сойлейт?нб?з.
....
оз?м де коп жыл "шала-казак" олып журд?м...

Мынауынды баскалар дурыс тусинбеуи мумкин. Айтпай-ак койсан болады гой

шалаказак болмадым деп от?р?к айта алмаймын, бауырым... :spy: ол коп асфальт казактарынын тагдыры ед?.


казак т?л?нде ерк?н сойлей алатын оншакты адам гана.

Талай мын казак джiгiттерi тiлдi бiледы.

ее, бауырым, т?лд? б?лу мен ерк?н сойлеуд?н арасы жер мен коктей... уялады, намыстанады деген?н рас ! ;-)

каншалыкты маскара болмаса да осындайды есту - адамнын оз т?л?нен уялуы - бул каз?рг? казак когамынын ауыр шындыгы.

ЦТ-да уялмай сойлейт?н ж?г?т-кыздарды кор?п журм?з гой...
ал? де казакша такырыптар ашу уш?н жетк?л?кс?з деп ойлаймын. :D


жаксы бiлетiндер казак форумдарга кетiп калады. Тiгiлiп... Бул оте жаман тенденция, нагыз сепарация. Казак форумнан осында шакырып казак тiлде ангiмелердi осында жалгастыру керек.

бунын рас...

бул шынанда ойластыруга болатын нарсе ;)

Сообщение отредактировал BAUYR$AK: 05.06.2004, 17:54:15

 • 0

#843
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
ей бауырым
с!зд!н п!к!р!н!зд! осы топиктын ен басында ж!г!ттермен акылдасып ед!к...
Баурсак айткандай. осы форумда казакша сойлег!с! келет!н аздау (тек кана сойлей алатындарды айтпаймын... солардын арасында да сойлег!с! келет!ндер де бар! емес)
б!рак б!з де тек кана казакша сойлейт!ндермен ангемелесем!з деп отырган жок пыз...
кез келген адамга казак т!л!нде тусунбейт!н заттарды тусунд!р!п, казак т!л!н!н кейб!р маселен! ойланып, керек болса да орысша да тусунд!р!п берем!з...
 • 0

#844
Mamoro San

Mamoro San
 • Завсегдатай
 • 293 сообщений
Кенес:
"i" арiптi бiр рет кошiруге болады - "ctrl C", сосын "ctrl V" мен женiл жане тез кыстыруга болады :D

Сообщение отредактировал Mamoro San: 05.06.2004, 16:50:15

 • 0

#845
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
кенес!не рахмет
б!рак мен "!" пайдалануга абден уйрен!п калдым:spy:

осы топиктег! бауырларым де уйрен!п калган шыгар:D
 • 0

#846
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

"i" арiптi бiр рет кошiруге болады - "ctrl C", сосын "ctrl V" мен женiл жане тез кыстыруга болады

инеттег? казак т?л?н?н жыны ! :D
 • 0

#847
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
айтпакшы, ен суй?кт? аватарымды орнына кайтардым :D
б?раз озгерт?п.. :spy:

п?к?рлер?н?з кандай ? ;-)
 • 0

#848
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
баре кельд!
енд! ниг!нд! бурынгы дай койсан, тамашалап отырамыз
 • 0

#849
kzBEKru

kzBEKru
 • Свой человек
 • 512 сообщений

ее, бауырым

Сабрет, уятка каласын :D мушелi жасты уш рет астым гой, жыл сайын уакыт деген зымрай бередi екен....

Сообщение отредактировал kzBEKru: 05.06.2004, 20:09:32

 • 0

#850
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
'бауыр' деген мен?нше жаска катысы жок...

'агатай' дей алам, 'бауырым' деген унамаса... :D ештене жок, мен мунда ен жастардын б?р?м?н..
 • 0

#851
kzBEKru

kzBEKru
 • Свой человек
 • 512 сообщений
Койшы.... ашейын айтканым гой :D Ал жалгастырай берейык. Сенiн аватырын кушты екен. Нагыз, тымак киген, казак. Баскалары болса намыстанады гой.
Айтпагышы, сендер байкадындарма, казактар казакша никнейм колданбайды? Неге? Н-а-м-ы-с-т-а-н-а-д-ы... Арине барлыгы емес, кей бiреу унайтын никнеймдi кояды, глобализация гой, ал как жартысы, менiмше, намыстанады. Осы туралы не айтасындар? Менiмше казак тiлдiн киын жагдайы тiлде емес - осы намыста жатыр. Ултсыз никнеймге карсылыгым жок. Бiракта казакша никнейм тiптi жок болганына тангалым....

Сообщение отредактировал kzBEKru: 05.06.2004, 21:01:54

 • 0

#852
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

переведите с турецкого плиз
1950-yili 3-aydin 1952-yili 3-aygha q?d?r bandit Osman guruhini tarmar qilishning omumiy ?hvali,

Это ни сколько турецкий, сколько узбекский язык. Но слова "кадар" есть, на сколько я знаю, и у турков, но "гурух" они не говорят, также не говорят "килиш". Кстати, это слова не означает "сабля". :D

Кадар - казахша будет "шекем" (до).
Гурух - группа.
килиш - делать, сделать (ету, истеу)
тармар килиш - это вроде узбеккий "тор-мор килиш", по-русский "уничтожить".
omumiy - общий, но, на сколько я помню, пишется как "умумий".
ахвал - положение, ситуация (жагдай). Каракалпаки грят тоже "ахуал",
например "ахуал калай?"

Тогда будет перевод на казахский (слова в слову):

1950-жылы 3-айдын 1952-жылы 3-айга шекем бандит Осман тобыны жок кылуынын жалпы жагдайы,

казактар да "ахуал" дейд? .. "хал-ахуал"..
кадар дегенд? мен катар (подряд) деп журд?м...

с марта 1950 г. до марта 1952 г. (все время) подряд состояние уничтожить группу бандита Оспана...

:spy:
 • 0

#853
Тенгри

Тенгри
 • Завсегдатай
 • 134 сообщений
Мамбетали, Ереке, коп рахмет.

Осында не жазган тусиндиринизши

http://www.ulkum.com.../m/osman_batur/
 • 0

#854
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

казак тiлдiн киын жагдайы тiлде емес - намыста жатыр

мунына толык косылам!

нег?зг? маселе т?лде емес, халыктын оз?нде, менталитет?нде..
халкымыз жонделмегенше, оянбаганша, т?л де котер?лмейд?, ел?м?зде Ел бола алмайды....


осы 2 жыл бурын КАЗАFЫМ деген жерде ой-п?к?рлер?мд? жазгам - окып шык, содан арине б?раз затты баскаша ойлайтын болсам да, нег?зг? ойларды айткам. :D
 • 0

#855
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
Таке, боюсь помочь я не смогу :spy:

http://www.ulkum.com.../m/osman_batur/

а Мамбетали определенно понравится следующее:

29 Nisan 1951 :D
 • 0

#856
kzBEKru

kzBEKru
 • Свой человек
 • 512 сообщений
Барiн аудара алмадым, бiракта барi туciнiктi...
Орысша жазуга руксат болса (баскаларга да керек болар)....
Очень интересная статья о казахском батыре Осман Iсмаил-улы... Родился в религиозной семье в Коктогае Алтайского валаята Кстати о нем как то писали в Континенте http://www.continent.kz/2004/08/6.htm
PS. Нагыз батыр болган екен. Аттен акыргы создерiн аудара алмадым... Сiлтемеге коп-коп рахмет...

Сообщение отредактировал kzBEKru: 06.06.2004, 01:54:19

 • 0

#857
kzBEKru

kzBEKru
 • Свой человек
 • 512 сообщений

а Мамбетали определенно понравится следующее: 29 Nisan 1951   :D


Это дата его казни, он попал в плен 19 числа, а казнен именно 29 числа, как указано в заголовке оригинальной статьи.

И там по моему написано, что он спасал сестер, а в Континенте написано следующее: "Осман-батыр закончил свою жизнь также героически и легендарно, как и воевал: его взяли в плен, когда он пытался спасти свою дочь, но его конь поскользнулся на льду озера Газ-кёль. Героя казнили в Урумчи "

Сообщение отредактировал kzBEKru: 06.06.2004, 02:04:45

 • 0

#858
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
kzBEKru,
"Nisan" соз?н?н магынасы кандай ?? сауiр ма ?

айтпакшы, сен?н оз ниг?н де тус?н?кс?з. атын Бек болу керек. ал ру деген Рунет па сонда ?Оспан батыр фотолары:

Усталганда тускен сурет (19.2.1951.):
Изображение

Сотта турган сурет:
Изображение

Урумш?де атылган (30.4.1951):
Изображение

Делегация коммунистов в Хами в 1949 требующая сдачу Оспан батыра (третий справа)
 • 0

#859
kzBEKru

kzBEKru
 • Свой человек
 • 512 сообщений

kzBEKru,
"Nisan" соз?н?н магынасы кандай ??  сауiр ма ?

айтпакшы, сен?н оз ниг?н де тус?н?кс?з. атын Бек болу керек. ал ру деген Рунет па сонда ?

Сауiр болады, апрель месяц.
Разговорник: http://www.alvistour...u/?/ru/talk/day
=========
Ал менiм никiм оте тусiнiктi: ортасында атымнын жартысы, казак екенiмдi бiрден белiгiлi гой... Ал kz мен ru екi мемлекеттiн доменi, неге десен мен ресейде рунетте жумыс iстемын, ал ендi казнетте де жумыс iстеуге кiрiсем таяуда...

Сообщение отредактировал kzBEKru: 06.06.2004, 02:42:04

 • 0

#860
akzhaiyk

akzhaiyk
 • Постоялец
 • 319 сообщений
Tağı bir qazaqça alqa
http://www.azh.kz/forum
 • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

X

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2017 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.