Перейти к содержимому

Фотография

Казак тiлi - Казахский языкОбщение, Советы, Помощь...

* * * * * 1 Голосов

 • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3687

#561
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
Шланг, :shy:

Жузель,

бессплатные образовательные центры,где можно было бы элементарно изучить граматику и разговорный?

хороший вопрос..
постараюсь узнать все что смогу.
 • 0

#562
Mambetali

Mambetali
 • Свой человек
 • 605 сообщений
мына Шлангтын казакша сойлеп отырганына тан калып отырмын. МашаАлла :shy:
 • 0

#563
Ларкиан

Ларкиан

  love sexy magic

 • В доску свой
 • 2 447 сообщений

Как говорила Татьяна из Чимкента, которая по национальности русская, но играет на домбре и сочиняет стихи на казахском (муж казах): "Казахский язык намного богаче, чем о нем говорят."

Мне подружка рассказывала о том, что ее дедушка переводил дастаны. И он так мучался порой с переводом. К примеру, в одном дастане приводилось около ... (боюсь прогадать с числом, по моему 40) МНОГО определений описания бликов солнца на мечах. Вот так-то.

Осы такырыпты жана гана озiм ушiн ашкан сияктымын! Окыдым. Шынымен де оте пайдалы такырып деп ойлаймын. Озiм Ресейде тудым, сонда 8 жыл бойы турдым. Казакша тек нан жане жок деген создерiн гана бiлдiм! :shy: Казакстанга кошкеннен кейiн анам менi бiрден казак мектепке окуга бердi. Киын болды. Ол кезде казак мектептердiн бiлiм беру денгейi томен деп айтылып журдi. Казiр, мысалы, университетте казак болiмде окимын. Орыс болiмiндегi казактар казак болiмге менсiнбей карайды. Бiрак, шынымды айтсам /мундагы студенттердiн кобiсi колдайтын шыгар/ казакша окитын студенттердiн еш жерi кем емес. Жастар ушiн "манызды" нарселер де баршылык - уялы телефондар, машиналар, кымбат киiм. Неге олай карайтыны алi де тусiнiксiз. Окуды бiтiргеннен кейiн казакша бiлетiн мамандар керек болады гой! :(
Шетелге барганда елiмдi, тiлiмдi катты сагындым. Казак андерiн интернеттен тауып, тындаган кезде бар дауысын шыгарып тындайтын едiм. Казiр де сойтемiн! :D Сонда касымдагы американдыктар, немiстер жане баскалары да менiмен коса сол андердi тындайтын. "Болванка" жасап, соларга сыйладым. ;) Кейбiреулерi казакшаны уйренгiсi де келдi. Бiрак АКШта болганда бiрде-бiр казакты кездестiрген жокпын. Каракалпакстаннын бiр кызымен казакша сойлеп журдiм.
Откен жылы Прибалтикада болганда сол жактагы адамдардын орыс тiлдi жактырмайтынын ескерiп жане де озiмiз намыстанып бiр-бiрiмiзбен тек казакша гана сойлесiп журдiк /сонда тортеумiз, барiмiз казакша бiлемiз, бiрак уйде орысша сойлеймiз/. тiлiмiздi бурып / сындырып ;) /, барiбiр тек казакша сойлесуге тырыстык. Ойткенi Литвада болган жастар форумына бардык. Журген белорус, молдован, латыш, эстон, литвалык студенттердiн алдында казак оз тiлiн бiледi, сол тiлде сойлейдi дегендi корсеткiмiз келдi. Белорустардын осы тiл маселесiнiн одан да нашар екенiн бiлдiк. Ал Латвияда орыс мектептер болса да, университеттерде орыс болiмi мулдем жок. Сол форумда Латвиядан тек 2 гана катысушы болды, екеуi де орыс, бiрак мемлекеттiк тiлдерiн менгерген. Сонда бiреуi менен бiздiн парламенттiн депутаттарынын кай тiлде сойлейтiнi туралы сурады. Озiм орыс тiлде деп жауап бердiм. Неге мемлекеттiк тiлде емес деп тан калды ана жiгiт.
Ал, бул топикке кiргiзесiз бе? Алде казак тiлден емтихан тапсыру керек пе? ;)
Кателер бар болса, корсетiнiз. Озiм тургылыкты омiрде кобiнесе орысша сойлеймiн. Атым Марина ;)

Сообщение отредактировал LadyWarrior: 14.02.2004, 01:13:01

 • 0

#564
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений

мына Шлангтын казакша сойлеп отырганына тан калып отырмын. МашаАлла  :shy:

Алишер - нагыз Семейдiн кара казагы!
Абайдын елiнiн уланы, калай казакша бiлмеске? :(
 • 0

#565
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
Марина, кош келдiн!

Нагыз сыпайы казактын кызы екенсiн, руксат етiп кiретiн :shy:
арине кiр, торлет !

Казiр, мысалы, университетте казак болiмде окимын. Орыс болiмiндегi казактар казак болiмге менсiнбей карайды. Бiрак, шынымды айтсам /мундагы студенттердiн кобiсi колдайтын шыгар/ казакша окитын студенттердiн еш жерi кем емес. Жастар ушiн "манызды" нарселер де баршылык - уялы телефондар, машиналар, кымбат киiм. Неге олай карайтыны алi де тусiнiксiз.

мен негiзi Казак Улттык Университетiнiн (бурынгы КазГУ) мехмат факултетiнде казак болiмiнде окимын.. бiзде казак болiмiнде коптеген каланын балдары окиды, орыстардан еш жерi де кем емес, факультет ойындарында popular бiздiн КВН командасы - тугел казактар, ен актив студенттер де кобi казактар (ягни казак болiмндегi), сондыктан бiлмеймiн , мумкiн сен калалыктардын ауылдыктарга менсiнбей карайтынын айтып отырсын ба?
ондай арине бар, бiрак ол ар елге сай нарсе, тек казактiкi емес.

осындай жагдай :(
 • 0

#566
Quarius

Quarius
 • В доску свой
 • 1 408 сообщений
Ия, тамаша кыдырдык сенбi кунi.. :shy:

aday, Сiзге не болды - жок болып кеттiнiз гой? ;)

Баурсак - Рошан мен Джонды бiзбен болганнынды умытыпсын гой ;)

Chen - калай ауа райы? :(
 • 0

#567
SHEVA

SHEVA

  гарнi хлопiц

 • В доску свой
 • 8 860 сообщений

Мен тагы да Бейрутта отырмын.


Калай екен,кошеде тыныштык па? :shy:
 • 0

#568
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Тыныштык, кудайга шук!р. Ауа райы да кеше-буг!н реттелген сек!лд!. Кун шыгып, Жерорта тен!з! толкынын басып, сабасына келген сек!лд!. Б!рак келген кун! кун салкын болып, к!шкене салкын устап калдым.
 • 0

#569
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
Ounce,
не смог выбраться в инет с субботы.. :smoke:
не я, так другие помогут

По мере роста компьютерных сетей, управление работой их пользователей и ресурсами становится всё более сложной задачей. Хранилища информации о ресурсах и пользователях, предназначенные для управления доступом к сети, также расширяются и изменяются."

компьютер сетьтерi (забыл казахский вариант :() осуiне орай , олардын колданушыларынын жумысын жане ресурстарын баскару киындап бара жатыр. Сетьке косылуга арналган ресурстар мен колданушылар туралы акпарат корлары да кенейiп, озгерiп тур.

з.ы. специфических кащзахских букв НЕТ

Марина,
мен Вирджинияда турдым. Вашингтоннын касындагы Арлингтон деген кала (Arlington Cemetery бiлетiн шыгарсын). мен де Валентин кун!н жактырмаймын шынымды айтсам.. :smoke:

:)
 • 0

#570
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Сеть - жел!
 • 0

#571
Doser

Doser
 • Свой человек
 • 700 сообщений
Сеть - жуйе, желi

ресурс - кор
 • 0

#572
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Тагы да кирилицанын жындылыгы: Кор (ресурс) пишется с К с хвостом. Айтпесе, кор - (О с чертой по середине) могила
 • 0

#573
Doser

Doser
 • Свой человек
 • 700 сообщений

Тагы да кирилицанын жындылыгы: Кор (ресурс) пишется с К с хвостом. Айтпесе, кор - (О с чертой по середине) могила

Айтпа, Ченеке, жумсак о арiпiмен жазылганда кор созiнiн кору етiстiгiнiн буйрык турi де болады екен. Мысалы, мына багдарламаны мiндеттi турде кор! :smoke:

Ал ресурс аудармасына мысал келтiретiн болсак:
Кен байтак жерiмнiн мол пайдалы казбалар коры.
 • 0

#574
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Дурыс айтасын, Даке!
 • 0

#575
Ларкиан

Ларкиан

  love sexy magic

 • В доску свой
 • 2 447 сообщений
Baursak, салем! Сенiн кок курткан жок па, капюшонында былгарысы бар? :smoke: Бугiн сенi корген сияктымын! :smoke: КазУУдын бас корпусында журген жоксын ба?
 • 0

#576
Sacr

Sacr
 • В доску свой
 • 9 887 сообщений
Жолдастар, ал с!здер мына сауалга жауап бере аласыздар ма?

Господа,
помогите перевести, пожалуйста, на казахский словосочетание "аромат копчения"...


 • 0

#577
Doser

Doser
 • Свой человек
 • 700 сообщений
Сакр, коптить - быксыту болатын болса...
Азiлсiз болса, онда "Сурлеменiн хош иiсi" болады.
 • 0

#578
Quarius

Quarius
 • В доску свой
 • 1 408 сообщений
Doser, "сур ет" - "вяленое мясо" емеспедi, алде мен катесiп жатырмын ба?
 • 0

#579
Doser

Doser
 • Свой человек
 • 700 сообщений
Аскар, баска турлi калай айтасын? Кактау созiн де колдануга болады, бiрак дорекiлеу болама деймiн.
 • 0

#580
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Кактаманын hош и!с! :smoke: Ондай нарсе болмайды. Сурлеу - вялить, коптить - кактау. Скажите, к чему это выражение относится?
 • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 1

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 1, скрытых пользователей: 0

X

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2017 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.