Перейти к содержимому

Фотография

Казак тiлi - Казахский языкОбщение, Советы, Помощь...

* * * * * 1 Голосов

 • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 3687

#441
Cool Chick

Cool Chick
 • Постоялец
 • 492 сообщений
Менын аке, маган айтты :"Таяк жейсын" :) Казакша билмейсин
 • 0

#442
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
Кульшек
!шт!не болмас...
керек болса айт... уйретем!з
ане Волчица деген карындасымыз уйренуге тырысып жур
сен де соган косыл
 • 0

#443
Cool Chick

Cool Chick
 • Постоялец
 • 492 сообщений
Сен немене айтты??? Мен казакща билмеймин :)
Орысша айт
 • 0

#444
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
я - говорящий создик.кз :)

Кульшек
ничего страшного..
если нужно, скажите... мы тебя учить будем
вот наша сестренка Волчица начала уже...
Вы тоже присоединяйтесь к ней...
 • 0

#445
Sacr

Sacr
 • В доску свой
 • 9 888 сообщений
Мен де: институтпен, жалгыз турып ешк!ммен сойлеспей, т!лд! умытып бара жатырмын. Реабилитация кажет...
 • 0

#446
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
акпаннын 7-с! кун! бос болсан, реабилитацияны кылуга болады :)
 • 0

#447
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
О! Сакрпайс катып келд!. Хош келд!н, бауырым! Хал калай, кайда болдын?
 • 0

#448
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
Чен
салем
амансын ба? ауылына кайтып келд!н ба?
айтпакшы мен!н driving licence issued in Beirut, Lebanon

Сакрыпайыз болса, сессиядан басы катып журген шыгар...
 • 0

#449
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Жок, ал! кайткан жокпын. Сен бул жерде болып па ед!н? Бейрут туралы не айтасын? Кай жерге бару керек, кай жерге бармау керек деген сиякты...
 • 0

#450
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
"пожалуйста" деген таза казактын созi жок сиакты. казактар -шы, -шi деген жалгау колданады. (кетшi, миымды ауыртпанызшы) :)

не за что - окасы жок
 • 0

#451
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
Чен
мен болганыма 4-5 жыл болды
коб!с! озгерген шыгар деп ойлаймын...
мен барган кезде б!зд! кошеге коп шыгаргызбайтын, шыксан тек кана касына ек! аскерд! косып ж!беред!...
каз!р калай екен?
 • 0

#452
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
Сакрыпайызд гана емес, менын де сессиямнан басым ауырып жатыр.. :)

Чен, саган бугiн тел соктым. нак бугiн мехмат боцынша бiр зат сурау керек едi. тел алмайды. сосын есiме тусты, сен шетелде жургенiн.. :)

ту-у... :spy:
 • 0

#453
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений
Баке: келес! аптада келем!н. Куте туруга тура келед!. Кырсык болганда уялымды мейманханада калдырып кет!пп!н. Айтпесе, алар ед!м.

Адеке: Мунда 4-5 жыл бурын калай болганын б!лмейм!н, б!рак каз!р тыныш. Тунде Библос (Жбейл) деген жерге барып тамактандык. Дегенмен, кошеде карулы аскерлер бар. Тек кузет уш!н. Айтпесе, ешк!м ти!спейт!н сек!лд!. Кыздарына кызыгып журм!н. "Бай" екен. Коз!н мен колыннын кытыгын келт!ред! :)
 • 0

#454
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
Ченеке
кап, мен барган кезде, ондай жок ед!... кыздарда коп кошеге бастарын шыгарган жок:)

Ерден
сен!н сессиян кашан б!ттуге ти!с? акпаннын 7-не дей!н улг!рес!н бе?
 • 0

#455
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
бурсiгунi бiтуi тиiс.. бiрак бiте ме, бiтпей ме белгiсiз. :)
кырсык мугалiмдер ушiн тагы 1-2 кун мехматта журуге тура келетiн шыгар..

акелерiнiн :)
 • 0

#456
Quarius

Quarius
 • В доску свой
 • 1 408 сообщений
Тагыда рахмет, барiне! :)

Баур, уайымдамаяк гой - барiмiз откенбiз студенттiк бас ауруымен! :)
 • 0

#457
BAWIR$AQ

BAWIR$AQ

  Последний Сумырай

 • В доску свой
 • 5 602 сообщений
анау поларыс маган айтып жатканы турал не ойлайсындар ? :)

мен!н арманым оган тагы да б!р + беру ! :)
 • 0

#458
Quarius

Quarius
 • В доску свой
 • 1 408 сообщений
Баур, сенiкi дурыс! :)
 • 0

#459
Chen

Chen
 • Свой человек
 • 880 сообщений

анау поларыс маган айтып жатканы турал не ойлайсындар ? :)

мен!н арманым оган тагы да б!р + беру ! :)


Не туралы айтып жатырсындар?
 • 0

#460
шрайбикус

шрайбикус

  вечный глюк

 • В доску свой
 • 4 891 сообщений
Ерденге поларыс деген юзер ти!с!п жур...
Ерден катты унап калган шыгар :)
 • 0
Количество пользователей, читающих эту тему: 3

пользователей: 0, неизвестных прохожих: 3, скрытых пользователей: 0

X

Размещение рекламы на сайте     Предложения о сотрудничестве     Служба поддержки пользователей

© 2011-2017 vse.kz. При любом использовании материалов Форума ссылка на vse.kz обязательна.